20 rokov s nami …

24. 2. 2016 | Obecné

Firma bola založená v roku 1996 vo Vsetínsku a vo svojom segmente má na českom trhu najdlhšiu tradíciu a tým aj najdlhšie overenú životnosť kamienkových povrchov. Založená bola na predaji jedného druhu spojiva a 5 typov kameniva a drobných doplnkových službách. V roku 2013 sa firma TOPSTONE presídlila s centrálou do Hraníc na Morave z dôvodu rozšírenia predajných a skladových kapacít a lepšej európskej dostupnosti a obslužnosti.

Od vtedy firma TOPSTONE rozšírila mnohonásobne produktovú radu. Dnes už ponúka 7 druhov riečnych kamienkov, 15 druhov mramorov, 8 druhov perleťových kamienkov a komplexnú radu produktových, systémových výrobkov od penetrácií, hydroizolácií, vrátane doplnkového sortimentu, náradia, ochranných pomôcok a pod.

Produkty TopStone sú výsledkom mnohých rokov vývoja a sú pravidelne laboratórne testované. Ich výroba prebieha iba z certifikovaných surovín z overených a tradičných zdrojov.

Produkty TopStone sú zdravotne nezávadné a šetrné k životnému prostrediu.

Samozrejmosťou sú služby ako: pokládka povrchu, technické poradenstvo, reklamačný servis, predaj a rozvoz materiálu, projektová činnosť a pod.

TOPSTONE ponúka komplexný Systém kamienkových kobercov.

V spolupráci s obchodnými partnermi sme zmenou predajného systému a distribučnej stratégie vybudovali silnú realizačnú a obchodnú sieť. V Českej republike má TOPSTONE 3 hlavné predajné miesta a prezentačné showroomy. (Hranice, Sluštice, Praha), 7 frenčízových partnerov naprieč republikou, sieťovú firmu Dektrade a cez sto predajných partnerov v stavebných a iných predajných jednotkách.

Pôsobenie firmy TOPSTONE na zahraničných trhoch dosiahlo od dôb vzniku taktiež značného rozmachu. Od roku 2013 funguje na Slovensku samostatná dcérska spoločnosť TOPSTONE Slovensko, s.r.o v roku 2013 sme položili prvé metre kamienkového povrchu v Poľsku, na Ukrajine a v Kanade, TOPSTONE pôsobí na trhoch v Moldavsku, Chorvátsku, Francúzku, Anglicku, Nemecku, Rakúsku.. a ďalších.

V náväznosti na nové, modernejšie priestory a širšie možnosti vznikla v roku 2015 nová Divízia stavebnej chémie. Ponúka špičkové technológie estetických priemyslových podláh vysokých technických parametrov. V širokej ponuke sú technológie liatych a náterových epoxidových bezrozpúšťadlových živíc, čírych epoxidových lakov vrátane dekoratívnych povrchov.

V roku 2015 sme potvrdili systém kvality certifikáciou podľa noriem ISO 9001 a ISO 14001.

Čo považujeme za najväčší úspech uplynulých 20 rokov?

Dôvera a uznanie zákazníkov je naším úspechom a zároveň najväčšou výzvou a zodpovednosťou pre nasledujúce roky.

Ďakujeme

TOPSTONE s r.o.