Dažďová záhrada pomáha udržať vodu v prírode

8. 6. 2017

S pribúdajúcimi suchami a prívalovým dažďami sa medzi odborníkmi, ale i politikmi stále častejšie skloňuje téma udržania vody v prírode. Prirodzené zachytávanie vody v záhradách ale nie je ničím novým. Vysvetlíme, ako za pomoci dažďovej záhrady zadržať vodu a šetrne ju navrátiť späť do prírody.

Prírodný koncept bioklimatickej záhrady

Prvý koncept bioklimatickej alebo dažďovej záhrady vznikl v roku 1990 v USA v štáte Michigan. Z USA sa postupne šíri i k nám do Európy.

Princíp bioklimatickej záhrady je jednoduchý. Zachytiť prívalové zrážky a zamedziť aby voda odtekla do kanalizácie a postupne vodu navrátiť prírode prirodzeným vsakovaním i odparovaním. To všetko bez náročných stavebných úprav a bez inštalácie akýchkoľvek stavebných prvkov.

Dažďová záhrada v praxi

V bioklimatickej záhrade sa k prirodzenému zachytávaniu vody používa terénna priehlbina, do ktorej steká voda z chodníkov, striech domov a ďalších spevnených plôch. V priehlbine sú vysadené vybrané druhy rastlín, ktoré dobre znášajú ako sucho, tak i niekoľkodenné zamokrenie.

Voda v priehlbine sa prirodzene odparuje a taktiež vsakuje do podložia, čím prispieva k zvýšenej retenčnej schopnosti krajiny a k lokálnemu zlepšeniu mikroklimatických podmienok. Korene rastlín zároveň slúžia ako prirodzený filter a napomáhajú zadržovať vodu.

Prirodzené vsakovanie i odpar je natoľko rychlé, že sa vodná hladina v záhradnej priehlbine udrží iba niekoľko hodín, maximálne pár dní. Nemusíte sa preto obávať, že vytvoríte nevzhľadný rybníček, v ktorom sa budú liahnúť komáre. Tie ostatné potrebujú k vývinu na vodnej hladine minimálne 7 až 12 dní.

Vodu v záhrade pomáha udržať kamenný koberec TopStone

Nech už plánujte vašu záhradu pretvoriť na bioklimatickú alebo urobiť aspoň čiastočné kroky proti jej odvodneniu, pomôže vám kamenný koberec TopStone. Samodrenážny povrch kamenného koberca totiž spomaľuje odtok vody a umožňuje prirodzené vsakovanie dažďových zrážok do podložia. Pritom nedochádza k podmáčaniu podložia a jeho okolia.

Vďaka tomu sa kamenný koberec nepodieľa na odvodňovaní pôdy a pomáha udržať prirodzené lokálne ekosystémy.