Nízke teploty v TopStone

15. 10. 2019

NÍZKE TEPLOTY
RIZIKÁ PRI POKLÁDKE

V jesennom a zimnom období reprezentované
výrazným poklesom teplôt si Vám dovoľujeme doporučiť

zvýšenie kontroly podmienok, pri ktorých sú
hmoty na báze polymerov používané.

Pokládka - riziká nízkych teplôt:
• Teploty pod 10 °C (neodporúčame) - pojivo pre kamenné koberce hustne a tým pádom pomalšie preteká po položení = stráca samopenetračnú schopnosť. Odporúčame penetrovať pred položením povrchu penetráciou TopFix v exteriéri alebo penetráciou TopFix Interiér v interiéri. Doba pochôdznosti sa muža predĺžiť až na 72 hodín v závislosti na teplotách. Ak použijete do penetrácie Akcelerátor,
doba vytvrdnutia sa výrazne skráti.
 


• Teploty pod 5 °C - u pojiva sa môže zastaviť polymerizácia (vytvrdnutie), pojivo skoro netečie !!!

 

• môže dôjsť k nevratnému zastaveniu polymerizácie (vytvrdnutia), môže dochádzať ku kryštalizácii živice - zložky A.

 

Pri aplikácii povrchu pri nižších teplotách a vysokej vzdušnej vlhkosti hrozí vplyvom kontaktu s vlhkosťou a nevytvrdnutou živicou vyblednutie povrchu. Odporúčame aplikované plochy nadkrývať (nesmie dôjsť k priamemu kontaktu s kamienkovým kobercom / hrozí prilepenie).

 

• najmenej 72 hodín po pokládke by nemalo dôjsť k poklesu teplôt pod 5 ° C

 

• u realizácie protišmykového povrchu TopStone EP11 sa za nízkych teplôt zvýši spotreba o cca +0,3 kg / m2, s týmto je nutné počítať a objednať viac materiálu.

 

• teplota podkladu musí byť minimálne +3 ° C nad rosným bodom

 

Pozn.: teplotou sa myslí ako teplota okolia tak teplota podkladu.

 

 

 

SKLADOVANIE A DOPRAVA

MATERIÁLU PRI NÍZKYCH TEPLOTÁCH

• Teploty pod 5 ° C - spojivo môže začať kryštalizovať 

 

(vytvorenie kryštálov v živici zložke A - ktoré potom nezreagujú s tvrdidlom zložkou B a tým pádom je voľné tvrdidlo a systém nemá dokonalé parametre (pevnosť, húževnatosť), môže byt reakcia na vodu (biele fľaky a pod.)

 

• v prípade, že je živica skryštalizovaná tak možno ju vrátiť do pôvodného stavu - rozohriatie napríklad vo vodnom kúpeli na cca 60 ° C (premiešať) ponechanie
cca 2 hodiny a vychladnúť !!! Neaplikovať pojivo s teplotou nad 30 °C !!!  Môže dôjsť k rýchlemu stečeniu pojiva k podkladu.

 

• v prípade realizácie o teplotách okolo 10 °C je dobré materiál skladovať a miešať v miestnosti cca 20 ° C, aby sa dal dobre rozmiešať a spracovať. V prípade
realizácie povrchu TopStone pri teplotách za hranicou odporúčané výrobcom, je potrebné urobiť opatrenia - zakrývanie konštrukciou, temperovanie.

 

Ak sa chcete uvedeným rizikám vyhnúť, doporučujeme realizovať kamenný koberec s použitím pojív produktovej rady PolyaStone®, PolyaS-Tone® Wall, PolyaStone® Vital, tento rad umožňuje aplikáciu do 0°C (teplota vzduchu i podkladu), povrch je pochôdzny po 3 hodinách = rýchle vytvrdnutie a je UV stabilný. 

Napište nám!
× Chyba! Honey POT!
Prehlasujem, že som sa zoznámil so zásadami spracovania osobných údajov chcem formulár odoslať.
Viac informácií tu: Ochrana osobných údajov