Pri rekonštrukcii podlahy myslite na akustiku

30. 11. -0001 | Obecné

Plánujete rekonštruovať podlahovú krytinu v panelovom byte? Tak nezabudnite na akustický útlm. Zámena podlahových materiálov však môže viesť k horším akustickým vlastnostiam. Susedia bývajúci pod Vami tak môžu počuť každý Váš krok. A to môže byť zdrojom mnohých problémov.

Šírenie hluku stropnými panelmi

Nie je ničím neznámym, že hluk šírený stropnými panelmi v bytových domoch disponuje odlišným charakterom v porovnaní napríklad s rodinnými domami. Môžu za to predovšetkým panely a samotná konštrukcia podláh, ktorá nedisponuje dostatočnými akustickými vlastnosťami.
Z hľadiska bytovej akustiky sa rozlišuje vzduchová a kroková nepriezvučnosť. Zlá vzduchová nepriezvučnosť sa napríklad prejavuje počutím hlasov od susedov. Utlmiť sa dá vhodným zatesnením voľných špár medzi panelmi a inštaláciou podhľadov so zvukovou izoláciou.
Kroková nepriezvučnosť je naopak šírená prostredníctvom panelov stropnej konštrukcie. K jej utlmeniu je nutná patričná zvuková izolácia podlahového podkladu.

Výber podlahového materiálu

Častým problémom, kde sa na zvukovú izoláciu zabúda, je pokládka laminátových podláh. Majitelia bytov sa chybne domnievajú, že pre akustickú izoláciu postačí 2 – 3 mm silný Mirelon. Je to však omyl. Mirelon netvorí významnú zvukovú izoláciu a podlaha tak ďalej rezonuje.
Preto je nutné použiť napríklad korok alebo špeciálne akustické panely, ktoré sa inštalujú pod podlahový poter. Tým sa však nežiadúcim spôsobom zvyšuje výška podlahy a úpravy sa výrazne premietajú do celkových nákladov.
Z hľadiska technického prevedenia, vlastností podlahy a designu v pomere k obstarávacej cene vychádzajú najlepšie interiérové kamienkové podlahy TopStone. Podlahy TopStone nerezonujú a tým spoľahlivo tlmia krokový hluk. S podlahami TopStone Vaši susedia bývajúci pod Vami ani nebudú vedieť, že v byte bývate.