Renovácia sídlisk s TopStone Mesh

28. 4. 2015 | Obecné

Renovácia sídlisk s TopStone Mesh

Možno to poznáte samy napriek tomu že sú na sídliskách vybudované chodníky, ľudia pri ceste na autobusovú zastávku alebo nákup volia vždy tu najkratšiu trasu. A tou väčšinou je zatrávnená plocha, ktorá býva lemována sieťou uhlopriečných uličiek.

 

Premena blatistých chodníkov

Problém nastáva po dažďoch, kedy sa malebné chodníčky premenia v blatisté chodníky, ktoré okolitej kráse príliš nepridávajú. Blatistých a nevzhľadných chodníkov je však možné sa jednoducho zbaviť. Riešenie ponúka vodepriepustný kamenný koberec TopStone, ktorý novo zavádza technológiu na úpravu municipálnych povrchov.

Produktové rady TopStone Mesh, TopStone Cell a Topstone CityStone sú vhodné pre aplikáciu na nespevnené cesty i staré povrchy chodníkov, peších zón, náučných chodníkov, ale taktiež pri výstavbe verejného priestranstva sídlisk.

 

Vodepriepustný povrch

Municipálny povrch TopStone je vodepriepustný, dažďové zrážky sa vsakujú do podložia, a preto nie je nutné riešiť odvod povrchovej vody. Vďaka tomu nedochádza k vysušovaniu okolitej krajiny a k nadmernému zaťaženiu čističiek odpadových vôd. Použité spojivo na bázi živice neobsahuje toxický nonylfenol a je úplne ekologicky nezávadné.

Kamenný koberec vyniká dlhou životnosťou, nevadia mu mrazy a je odolný voči chemikáliam i soliam. V zimných mesiacoch sa tak chodníky ľahko udržujú odmetaním snehu a prípadným solením.

 

Jednoduchá pokládka bez nutnosti výkopov

Prednosťou kamenného koberca TopStone pre nespevnené povrchy je nenáročná pokládka bez nutnosti rozsiahlych výkopových prác. Ako podklad poslúžia zhutnené štrkové lóže, na ktoré sa pri použití systému TopStone Mesh položia dve vrstvy kamenného koberca vsunutím armovacej mriežky TopMesh.

S kamenným kobercom TopStone je možné sídliskám dodať zájdený lesk. Naviac takto upravené pešie zóny nie sú nákladnou investíciou. Viac informácií o systému pre nespevnené plochy sa dozviete tu.