Renovácia starej plotovej podmurovky

30. 11. -0001 | Obecné

Vzhľadu zrekonštruovaných rodinných domov s upravenými záhradami veľakrát na kráse uberá plot so starým betónovým podmurovaním. Ak je podmurovanie celistvé - nedrobí sa a plotové stĺpiky pevne držia, nie je dôvod plot búrať a stavať nový. Podmurovke ľahko dodáte nový vzhľad s kamenným kobercom TopStone.

Mnohý starú podmurovku renovujú farebnými nátermi. Výsledok nie je zlý, ale podmurovka si stále zachováva svoj betónový vzhľad, ktorý je strohý a nevzhľadný.

Namiesto náteru sa dá podmurovku obložiť štiepaným či umelým kameňom alebo riečnymi kamienkami stenového systému TopStone. Pozor, revolučne už bez nutnosti realizácie debnenia.

V 3 krokoch Vám poradíme ako na to.

1. Čistenie podmurovky

Starú podmurovku dôkladne očistite oceľovou kefou od nečistôt a zarastajúceho machu. K čisteniu môžete použiť aj vysokotlakový čistič, ktorý zbaví podmurovku prachu a droliacich sa častí.

2. Príprava povrchu

Ak sa podmurovka na niektorých miestach drolí a rozpadá, je nutné všetky uvoľnené časti odstrániť. Absencia malých častí nevadí, časť chýbajúcich miest vyrovná kamienkový koberec TopStone. Pokiaľ však z podmurovky chýbajú väčšie kusy, je nutné chýbajúce miesta opraviť betónovou zmesou. Praskliny v betóne spevníte väznou hmotou Top Fix, ktorá zároveň slúži ako penetračný náter. Väčšie praskliny je treba ošetriť dôkladne (vyčistiť, napenetrovať, vytmeliť napr. tmelom TopFiller, popr. zosponkovať)

3. Aplikácia stenového systému TopStone spojivom TopWall

Po príprave povrchu nasleduje aplikácia stenového systému TopStone spojivom TopWall. Podľa návodu zmiešajte zložku A so zložkou B a napenetrujte časťou zmesi betónový povrch. Potom vsypte do zostávajúceho spojiva riečne kamienky a dôkladne premiešajte až vznikne homogénna hmota.

Vzniknutú zmes kamienkov so spojivom nanášajte kovovým hladítkom od spodnej hrany a uhladzujte vždy smerom dole. Pre lepšiu prácu hladítko čistite acetónom alebo špeciálnym čističom TopCleaner. Pre správnu aplikáciu Vám poslúži tento video návod.

So systémom TopStone TopWall tak v niekoľko málo krokoch zrenovujete staré betónové podmurovky, ktorým dodáte moderný vzhľad. Farbu kamenného povrchu si môžete vyberať zo 7 druhov odtieňov riečnych kamienkov a z 15 odtieňov mramorových kamienkov.

Tip: Vždy si pripravte len také množstvo materiálu, ktoré ste schopný spracovať v závislosti na okolitej teplote a stanovenom čase spracovateľnosti.