SÚŤAŽ

30. 11. -0001 | Obecné

Súťaž o najzaujímavejší výrobok

z materiálu TOPWALL

Výhra: materiál v hodnote 370€ s DPH

Dátum vypísania súťaže: 1.11.2016

Dátum ukončenia súťaže: 28.2.2017

Výhra:

1. cena materiál v hodnote 370 €

2. cena materiál v hodnote 185 €

3. cena materiál v hodnote 37 €

Podmienky súťaže:

  • Výrobok musí byť vyrobený výhradne z materiálu TopStone TopWall (doložiť kópiu faktúry, bločku, dodacieho listu).
  • Veľkosť výrobku nie je obmedzená.
  • K výrobku musí byť priložená postupná dokumentácia ako dôkaz, že výrobok bol vlastnoručne vyrobený, prípadne video.
  • Hodnotené budú výrobky, ku ktorým bude dokumentácia poslaná na e-mail info@topstone-sk.sk najneskôr do 28.2.2017(vrátane).
  • Ceny budú predané najneskôr do 31.3.2017 na pobočke v Piešťanoch.
  • Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci a rodinní príslušníci TopStone.