V Česku ubúda podzemná voda: Štát hľadá možnosti, ako situáciu zvrátiť. Pomôcť môžu samodrenážne kamenné koberce.

8. 8. 2018

Podzemnej vody v Českej republike zásadne ubúda. Poukázala na to štúdia Českej geologickej služby. Môže za to počasie, ale tiež zásah človeka. Ministerstvo životného prostredia preto chystá projekty, ktoré pomôžu vodu v krajine udržať. Viete ale, že navrátiť vodu späť do podzemia pomáha i kamenný koberec TopStone? Naše kamenné koberce účinne spomalujú odtok vody a umožňujú jej vsakovanie do podložia.

Česká geologická spoločnosť (ČGS) v posledných dňoch zverejnila výsledky najnovšej štúdie, ktorá odhalila problematické oblasti s najhlbšou podzemnou vodou. ČGS v štúdii upozorňuje, že pokiaľ bude človek naďalej zaťažovať vodné zdroje nadmernými odbermi, budú sa vo vytipovaných lokalitách znižovať zásoby podzemnej vody. Najviac ohrozené sú napríklad oblasti Hornomoravského úvalu v okolí rieky Moravy, povodie Liběchovky u Svitav a mnoho ďalších oblastí využívajúcich podzemné zdroje vody. Geológovia zároveň upozorňujú, že posledných šesť rokov patrí k vôbec najsuchším v tejto dekáde.

Viac než polovica zdrojov pitnej vody pripadá na podzemné zdroje

Štúdie Českej geologickej spoločnosti tiež uvádzajú, že podzemné vody sa viac než z polovice podieľajú na zdroji pitnej vody. Zároveň podzemné vody sú tým najkvalitnejším zdrojom pitnej vody, pretože voda prirodzene prechádza cez pôdny a horninový filter.

I keď každý druhý Čech pije kvalitnú podzemnú vodu, málokto si to uvedomuje. Dôvod je prostý. U vody natočenej z vodovodného kohútika sa nikto nepozastavuje nad tým, či pochádza z povrchového vodného zdroja alebo z podzemia.

Čo stojí za úbytkom podzemnej vody?

Za úbytkom podzemných vôd stojí čiastočne zvýšená spotreba, ale predovšetkým omedzená schopnosť prírody vsakovať dažďové zrážky. Za týmto aspektom stojí človek, ktorý neuváženou kultiváciou prírody vzpriamil vodné toky, rušil polné živé ploty  i mokrade a svojimi stavbami výrazne odvodnil krajinu. Dažďová voda je buď rychlo zvedená do kanalizácií, alebo po vyprahlej pôde stečie priamo do potokov a riek.

Ministerstvo plánuje dotácie na zber dažďovej vody

Témou spodných vôd a šetrným nakladaním s vodnými zdrojmi sa už dlhšiu dobu zaoberá ministerstvo životného prostredia, ktoré plánuje predložiť koncept ochrany územia ČR pred následkami sucha. Ako obranu pred dlhodobými suchami plánuje minister životného prostredia Richard Brabec omedzenia plytvania s vodou. V prvej fáze pripravuje ministerstvo napríklad dotácie na zber dažďovej vody.

Povrchy TopStone pomáhajú navracať vodu prírode

Efektívnym riešením ako tento nepriaznivý priebeh zvrátiť je opätovné budovanie mokradín, riečnych meandrov, lužných lesov a tiež využívanie šikovných samodrenážnych systémov. Medzi ne bezpochyby patrí kamenný koberec TopStone.

Samodrenážny povrch kamenného koberca spomaľuje odtok vody a umožňuje vode prirodzene sa vsakovať do podložia. Za jednu hodinu späť do zeme prepustí až 1 852 mm dažďových zrážok. Pritom nedochádza k podmáčaniu podložia a jeho okolia.

Vďaka tomu nie je  nutné odvodnenie povrchu do kanalizácie. Zároveň sa kamenný koberec nepodieľa na odvodňovaní pôdy a pomáhá udržať prirodzené lokálne ekosystémy.

Samodrenážny kamenný koberec TopStone nepodliehá výmere zrážkovej dane

Prirodzené vsakovanie nielenže pomáha zvýšiť zásobu spodných vôd, ale tiež znižuje ceny stočného. Z dôvodu samodrenážnosti nepodliehajú kamenné koberce TopStone výmere zrážkovej dane.

Kamenné koberce TopStone pre exteriér a  nezpevnené plochy  sú vhodné pre aplikáciu na nové i na staré povrchy a nespevnené cesty, chodníky či parkoviská.

Skôr než sa pustíte do budovania nových ciest, prírodných chodníkov, firemných a sídliskových  priestranstiev či parkovišť, zvážte prípadný ekologický dopad.

So samodrenážnymi kamennými kobercami TopStone môžete totiž stavať moderne, lacno a hlavne ekologicky.

Samodrenážne koberce TopStone navracajú vodu do prírody

Samodrenážne koberce TopStone prispievajú k zvýšeniu zásob podzemných vôd

Samodrenážne koberce TopStone sa nepodieľajú na odvodnení prírody

 

Napište nám!
Prehlasujem, že som sa zoznámil so zásadami spracovania osobných údajov chcem formulár odoslať.
Viac informácií tu: Ochrana osobných údajov