Vonkajší kamenný koberec nepokládajte pri teplotách pod 10 °C

21. 9. 2017

Do ukončenia vonkajších stavebných prác zostáva len niekoľko týždňov. Potom technologické procesy výrazne obmedzia vonkajšie teploty. Teplota i samotné počasie totiž taktiež obmedzujú pokládku kamenného koberca TopStone. Počas jesennej vonkajšej pokládky si preto postrážte nielen teplotu, ale taktiež riziko dažďových zrážok.

Hlavným kritériom pre pokládku vonkajšieho kamenného koberca TopStone sú suché a teplé dni, pri ktorých teplota neklesá pod 10 °C. Majte na pamäti, že teplota podkladu môže byť o niekoľko stupňov nižšia. Aby nebol narušený technologický postup pokládky, predovšetkým správne vytvrdnutie živicového spojiva, musí byť teplota podkladu minimálne o 3 °C vyššia, ako je rosný bod.

Pokládku pri teplote pod 10 °C nedoporučujeme

Pre zachovanie správneho technologického postupu a tým i výslednej kvality realizácie nedoporučujeme pokládku kamenného koberce pri teplotách pod 10 °C. Vplyvom nižšej teploty totiž môže dôjsť k zhoršeniu kvality a vlastností podlahy.

Nízke teploty okolo 10 °C zároveň sa predlužuje pochôdznosť povrchu. Povrch je mimo štandardných 24 hodín pochôdzí až za 72 hodín v závislosti na teplote.

Pozor na prízemné mrazíky i nočný pokles teplôt.

V dobe, kdy sú slnečné a suché dni s dennými teplotami okolo 15 °C môžete exteriérový kamenný povrch TopStone v pokoji pokládať. Pred pokládkou ale pozorne sledujte lokálnu predpoveď počasia, či nehlásia prízemné mrazíky alebo pokles teplôt pod 5 °C.

Teplota počas vytvrdnutia nesmie klesnúť pod 5 °C

Počas pokládky a vytvrdnutia povrchu nesmie okolitá teplota klesnúť pod 5 °C. Hranica 5 °C je limitná pre polymerizáciu, čiže tvrdnutie spojiva. Pri tejto teplote prestáva spojivo tiecť, nedostáva sa do všetkých špár a môže dochádzať ku kryštalizácií živice. Z technologického hľadiska je preto pokládka pri 5 °C úplne nevhodná!

Skladovánie materiálu

Pri pokládke kamenného koberca pri nižších teplotách dbajte a dodržujte správne uskladnenie materiálu stanoveného na etikete produktu.