Zimná údržba vonkajšieho kamenného koberca TopStone

30. 11. -0001 | Obecné

Vonkajší kamenný koberec TopStone je obľúbený nielen pre svoj krásny dizajn a všestranné použitie, ale aj pre svoje výborné vlastnosti. Teraz, pred príchodom zimy sa možno pýtate ako kamenný koberec odoláva mrazom a ako sa v zime udržuje?

TopStone je mrazuvzdorný

Hneď na úvod zodpovieme pre mnohých zásadnú otázku. Kamenný koberec TopStone je mrazuvzdorný. Prírodné kamienky a pružné živicové spojivo sa vplyvom mrazov a výkyvom teplôt nedeformuje a nestráca na svojich kvalitách. Kamenný koberec preto bez problémov ozdobuje terasy a chodníky aj pri horských chatách.

Kamenný koberec odvádza vodu a nevytvára zľadovatené plochy

Prednosťou kamenného koberca je vodepriepustnosť. Počas topenia snehu voda prirodzene vsakuje do podložia a na povrchu nevytvára kaluže. Pri poklese teploty pod bod mrazu preto na suchom povrchu nedochádza k tvorbe zľadovatenej plochy.

Počasiu sa nedá prikazovať a preto kamenný koberec čiastočne podlieha tvorbe námrazy, kedy dažďové kvapky pri dopade na zem ihneď mrznú. Proti poľadovici kamenného koberca zvýšite protišmykovosť pomocou špeciálneho vsypu TopStop (ihneď pri aplikácii, tzn. do živého povrchu alebo dodatočne s revitalizačným náterom TopVital).

Povrch je odolný voči soliam

Údržba kamenného koberce TopStone nie je v ničom odlišná od bežných vonkajších povrchov. Sneh odstránite klasickým hrablom. Odporúčame udržovať povrch dreveným alebo plastovým hrablom s gumovou násadou, frézou (nepoužívať s reťazami). Chemicky udržovať a čistiť bežnými čistiacimi prostriedkami, odolné škvrny odstránite napr. benzínom alebo acetónom.

Prípadnú námrazu pod vrstvou snehu alebo pri tvorbe poladovice odstránite posypovou soľou. Povrch je voči soliam odolný a nedôjde k jeho poškodeniu. A pokiaľ budete chcieť povrch po zime vyčistiť od nečistôt, stačí použiť vysokotlakový čistič. Viacej sa o čistení kamenného koberca dozviete v článku Jarné čistenie kamienkových kobercov.