Chodby a schodiště v interiéru 490 m², KHS Olomouc

Telefon:
 
Email:
 
Adresa:
Wolkerova 74/6
779 00 Olomouc

Typ kamenného koberce TopStone

Barevné písky frakce 0,4-0,8 mm