Stavebniny DEK Bratislava

Telefon:
+421 902 906 084
Email:
odbyt.bratislava@stavebninydek.sk
Adresa:
  Elektrárenská 2
  831 04 BRATISLAVA  3