Stavebniny DEK Michalovce

Telefon:
+421 902 950 390
Email:
odbyt.michalovce@stavebninydek.sk   
Adresa:
Močarianska 2
071 01 Michalovce