Stavebniny DEK Poprad

Telefon:
+421 901 794 955
Email:
odbyt.poprad@stavebninydek.sk  
Adresa:
Partizánska 1849
058 01 Poprad