Užitočné informáce

Cena povrchu obsahuje spojivo tj. chemické zložky (živice zl. A a tvrdidlo zl. B) a plnivo tj. riečne alebo mramorové kamienky a to v poctivom množstve rokmi overenej kvalite. TopStone je poctivé riešenie za poctivú cenu.

Materiál je vhodný pre úpravu alebo renováciu starých a nových betónových plôch v exteriéri i interiéri. Konkrétne možno materiál použiť pre úpravu chodníkov, terás, balkónov, príjazdových ciest či vjazdov do garáží, okolie bazénov, vonkajších schodov a schodíšť.

Spotreba materiálu súvisí s doporučenou hrúbkou povrchu. Doporučená hrúbka povrchu u riečnych kamienkov je pre pochôdzie plochy 1,5 cm a pre plochy pojazdné 2cm. Doporučená hrúbka povrchu u mramorových kamienkov je pre pochôdzie plochy 1,5 cm a pre plochy pojazdné mramorový kamienok nedoporučujeme. V prípade realizácie zvislých plôch a v prípade, že podklad nieje ideálne rovný, doporučujeme pri objednaní materiálu počítať s dostatočnou rezervou (min. 15 %).

Únosnosť súvisí s kvalitou podkladových vrstiev a hrúbkou povrchu.

Pokládku doporučujeme prevádzať za pekného počasia, vonkajšia doporučená teplota nesmie klesnúť pod 10 °C. Limitná teplota je 5°C. V prípade dažďa pokládku nerealizujte.

Materiál je vhodný na úpravu starých betónových povrchov, je možné  použitie tiež na zámkovú dlažbu, pokiaľ je položená v podkladovom betóne. Ďalej tiež možno materiál použíť na staré povrchy s keramickou dlažbou, pokiaľ dlažba tvorí pevný podklad. V prípade trhlín a prasklín v pôvodnom podkladovom betóne je bezpodmienečne nutné vybúrať nesúdržné a vydrolené časti betónu preč, povrch prebrúsiť, zbaviť nečistôt, previesť penetráciu materiálom TopFix a prípadné trhliny vyplniť tmelom TopFiller alebo možné nerovnosti a výtlky dorovnať materiálom TopStone a následne realizovať pokládku doporučenej hrúbky.

Hĺbka založenia, kvalita, armovanie a hrúbka nového podkladového betónu závisí na budúcom účele a použití zhotovovanej plochy, preto doporučujeme riešiť tieto parametre s Vaším odborným projektantom.

Povrch TopStone možno  pokladať na betóny až v dobe, keď zbytková vlhkosť v betóne je menšia ako 4%. V každom prípade je dôležité povrch prebrúsiť, vysať a následne napenetrovať. 

Penetráciu podkladu doporučujeme. Dôjde tak k ideálnemu priľnutiu povrchu TopStone k podkladu a k predĺženiu životnosti celého systému. Z nášho výrobného sortimentu ponúkame a doporučujeme penetráciu TopFix. Penetrovanie je jednoduché a možno previesť v jednom kroku s pokládkou materiálu TopStone. Pozor v prípade pokládky povrchu na novo zrealizované betóny (vek do 1 mesiaca) od realizácie je nutné z dôvodu vysokej vlhkosti podkladového betónu vždy podklad penetrovať.

V prípade, že podkladový betón, či už nový alebo pôvodný, obsahuje dilatácie, je nutné dilatovať povrch TopStone v rovnakom mieste taktiež, a to tak, že novú dilatačnú lištu vložíme nad pôvodnú dilatáciu podkladového betónu.

Pokiaľ dilatáciu podklad nemá, nieje nutné dilatáciu vkladať ani do povrchu TopStone.

Väčšie plochy je nutné dilatovať - od 16m2.<

Povrch TopStone je bezúdržbový. V zime sneh odŕňame odŕňačom. Po zime doporučujeme povrch umyť hadicou či tlakovou vodou. Ďalej povrch nepotrebuje z pohľadu jeho funkcie či vlastností daľšiu údržbu.

Pokiaľ plánuje užívateľ povrchu posilniť lesk materiálu namiesto prirodzeného prírodného vzhľadu, je možno použiť revitalizačný náter. Tento náter povrch oživí a posilní pevnostné vlastnosti celého podlahového systému.

Najdlhšie položený povrch TopStone je v Beskydách a bol nositeľom tejto technológie položený v roku 1996. Z pohľadu funkcie je povrch bezo zmeny