Doplnková chémia

Doplnková chémia PurStone

PurStone - 2 složkové polyuretanové pojivo s výbornou UV stabilitou

Doplnková chémia PurStone One - Jednosložkové polyuretanové pojivo s výbornou UV stabilitou

PurStone One - Jednosložkové polyuretanové pojivo s výbornou UV stabilitou

Doplnková chémia TopFix Rapid

Penetrační, vazná vrstva pro ideální přilnutí TopStone systému k podkladu.

Doplnková chémia PolyaStone unikátne dvojzložkové UV stabilné spojivo (twinpack)

PolyaStone je unikátne UV stabilné spojivo, s možnou realizáciou do 0°C, rýchle vytvrdnutie

Doplnková chémia EpoStone Clear - unikátne dvojzložkové spojivo do interieru (twinpack)

Spojivo pre vytváranie TopStone povrchu v interieri.

Doplnková chémia EpoStone - unikátne dvojzložkové spojivo do exterieru (twinpack)

Spojivo pre vytváranie Top Stone povrchu, vznikajúci prepojením špecialnych kamienkových a iných plnív.

Doplnková chémia Top Fix - väzná a penetračná poterová hmota (twinpack)

Penetračná, väzná vrstva pre ideálne priľnutie TopStone systému k podkladu.

Doplnková chémia Top Fix interiér - penetračná a náterová hmota (twinpack)

Penetračná, väzná vrstva pre ideálne priľnutie k podkladu.

Doplnková chémia Top Vital - revitalizačný náter (twinpack)

Revitalizačný náter pre oživenie lesku povrchu (povrch po určitej dobe a záťaži môže strácať lesk a zmatní sa - poveternostné vplyvy, UV žiarenie).

Doplnková chémia PolyaStoneVital - revitalizačný náter (twinpack)

UV stabilný revitalizačný náter

Doplnková chémia PolyaStone Wall - pojivo pro stenový systém - 2,6 kg

TopWall – aplikácia stenového systému na polyaspartátovej báze

Doplnková chémia PolyaStone Wall 2-4 - spojivo pre stenový systém - 3,6

TopWall - aplikácia stenového systému na polyaspartátové báze

Spojivo pre stenový systém Top Wall 2,6 kg

Spojivo pre aplikáciu stenového systému na epoxidovej báze, pre použitie frakcie kameniva 2-4,4-7 mm.

Tekutá polyuretánová hydroizolácia TopPur

Hydroizolačný materiál chrániaci proti priesaku vlhkosti alebo iných látok do podkladu pred pokládkou TopStone systému.

Revitalizačný náter Top Vital Plus

Revitalizačný náter s vyššou UV odolnosťou pre oživenie lesku povrchu (povrch po určitej dobe a záťaži môže strácať lesk a zmatnie - povetrnostné vplyvy, UV žiarenie).

Špeciálny gél pre uzavretie štruktúry povrchu TopStone TopGel

3 zložkový špeciálny epoxidový číry gel pre uzavretie štruktúry povrchu TopStone na vodorovných plochách alebo TopWall na zvislých plochách. Pre priestory trvale zaťažené vodou.

Špeciálna pasta pre uzavretie štruktúry povrchu TopStone TopLock

Materiál pro uzavretie štruktúry povrchu TopStone pre priestory, ktoré NIE SU trvalo zaťažené vodou.

Doplnková chémia Top Fe Cleaner

Odstraňovač výskytu hrdze - bez zápachu

Špeciálne protišmykové plnivo TopStop

Špeciálne protišmykové plnivo pre docielenie vyššej bezpečnosti pri pohybe po povrchu TopStone.

Doplnková chémia TopFiller

Epoxidový tmel, výplňový materiál, tmel pre lepenie doplnkov a opravy defektov v podklade pred pokládkou povrchu TopStone.

Doplnková chémia TopCleaner 1kg

Materiál TOPCLEANER slúži k čisteniu pracovného náradia a miest znečistených epoxidovou živicou.

Doplnková chémia Topstone Akcelerátor

Materiál AKCELERÁTOR slúži k urychlenému vytvrdeniu penetrácie, plastbetónov, plastmaltov, injektáží apod..

Doplnková chémia TopStone Plastbetón

Opravná sada pre vyspravenie výtlkov, opravu dilatácií, vyrovnávku povrchu od 1mm.