Riešenie pre nezpevnené plochy

Cieľom použitia vodepriepustného povrchu na nespevnený podklad je znížiť čo najviac objem dažďovej vody pred pripojením do verejnej kanalizácie, dažďová voda môže vsakovať a zvod vody do kanalizácie sa tak spomalí. TOPSTONE ponúka systémové riešenie, ako pokládku povrchu TopStone realizovať na nespevnené podklady niekoľkými spôsobmi.

Systémy TopStone ponúkajú funkčné systémové riešenia pre nespevnené plochy, municipálne využitie

Možnosti použitia:

  • všade tam, kde je potreba zvýšiť pevnosť a pružnosť TopStone systému
  • prejazdové cesty, parkoviská, cesty pre golfové vozíky, nespevnené, nesúdržné podklady
  • zámkové dlažby, apod.
  • aplikácia na nespevnené podložie
  • nespevnené plochy, príjazdové cesty, verejné priestranstvá, biotopy
  • povrchy, u ktorých potrebujeme dosiahnúť väčšej stability podložia bez nutnosti rozsiahlych výkopových prác ako u ostatných klasických substitútov
  • MUNICIPÁLNE VYUŽITIE - riešenie vodopriepustného povrchu

Funkcie:

  • pokládka povrchu TopStone na nespevnený podklad

Vlastnosti:

  • vysoká pevnosť v tlaku, drenážnosť, laterálny (bočný) prenos zaťaženia - zníženie tlaku na podložie

Hlavnou súčasťou systému TopStone Mesh je produkt TopMesh, ktorý využijeme všade tam, kde je potreba zvýšiť pevnosť v ohybe a pružnosť TopStone systému.

Výhody:

drenážny povrch v celej hrúbke, ľahká tvarovateľnosť, celistvý povrch bez špár

Použitie:

na plochy ako sú "vyšľapané chodníky, záhrady, parky, parkovacie a odstavné plochy

Více informací: Materiálový list TopStone Mesh

Systém TopCell používame v povrchoch, v ktorých potrebujeme dosiahnuť väčšej stability podložia bez nutnosti rozsiahlych výkopových prác ako u ostatných klasických substitútov.

Výhody:

drenážnosť, spevnenie brehov, zamedzuje vyplavovanie podkladov, odpadá nutnosť odvádzania povrchovej vody, priepustnosť vody perforáciou, zamedzovanie tvorby "jezierok,,

Použitie:

nespevnené plochy, príjazdové cesty, verejné priestranstvá, biotopy, povrchy v ktorých potrebujeme dosiahnouť väčšej stability podložia bez nutnosti rozsiahlych výkopových prác ako u ostatných klasických substitút

Více informací: Materiálový list TopStone Cell

Ľahká údržba a upratovanie

Povrch sa udržuje mechanickým spôsobom: metlou, škrabkou s gumovou násadou, tlakovou vodou do 40 °C, parou. V zime za pomoci dreveného alebo plastového zhŕňača s gumovou násadou, frézou (neužívať s reťazami). Chemická údržba bežnými čistiacimi prostriedkami, odolné škvrny môžu byť odstránené napr. benzínom, acetónom. V zimnom období môžu byť použité soli alebo roztoky solí. 

Kvalita TopStone

Povrch TopStone je výsledkom mnoho rokov vývoja, prešiel laboratórnymi testami a je založený na patentovanej technológii spojiva (živice). Jeho kvalita spočíva v odpovedajúcom váhovom podiele spojiva na meter štvorcový povrchu a presnom stanovení výdatnosti materiálu. TopStone je skrátka unikátne a poctivé riešenie. 

TopStone a zdravie

Spojivo kamenného koberca EpoStone je zdravotne nezávadné, neobsahuje nonylfenol a je šetrné k životnému prostrediu. 

Súčasťou riešenia systému TopStone Interiér je ponuka doplnkového sortimentu