TopStone Balkón Systém

Systémové riešenie realizácie kompletného TopStone Balkón Systému so sebou nesie radu aplikačných výhod, ako sú: skrátená doba aplikácie, nízka hmotnosť spádovej vrstvy, možnosť pokládky prefabrikovaných dielov na typizovaný rozmer balkónu alebo pokládka homogennej hmoty, ktorou sa tvarujú zložitejšie detaily, tepelnoizolačné vlastnosti, zvukový izolačný krokový útlm až 20db.

Komplexné riešenie balkónového systému s produktami TopStone

Možnosti využitia

 • balkóny, lódžie
 • terasy
 • vstupné rampy

Výhody

 • systémové riešenia
 • skrátená doba aplikácie
 • nízka hmotnosť spádovej vrstvy
 • možnosť pokládky prefabrikovaných dielov na typizovaný rozmer balkónu alebo pokládka homogennej hmoty, ktorou sa tvarujú zložitejšie detaily
 • tepelné izolačné vlastnosti, zvukový izolačný krokový útlm až 20db

Návod na použitie

 1. Teleso balkónu musí byť zbavené všetkých nesúdržných častí a zbytkov odstávajúcich vrstiev (osekanie, obrúsenie,vysatie).
 2. Pokiaľ z telesa balkóna vyčnieva, alebo je obnažená výstuž, je nutné ju zasanovať (obrúsiť, očistiť drôteným kartáčom, antikorózny náter).
 3. Po zaschnutí penetrácie (cca po 6-12 h, v závislosti na teplote vzduchu a podkladu) prevádzame TopLayer spádovú vrstvu z odľahčeného kameniva do požadovanej hrúbky a spádu, jedná sa o homogénnu hmotu spájanú epoxidom, ktorá sa aplikuje na povrchy TopStone nerezovým hladítkom, čisteným acetónom.
 4. Po vytvrdnutí spádového klinu (cca po 6-12 h, v závislosti na teplote vzduchu a podkladu) aplikujeme uzatváraciu vrstvu z TopFilleru, ktorým uzavrieme póry v spádovom kline a pripravíme si ideálny podklad pod hydroizolačnú membránu TopPur, osadíme plechovú lištu taktiež do tmelu TopFiller, alebo na Mamuta.
 5. Po vytvrdnutí TopFilleru (cca po 6-12 h, v závislosti na teplote vzduchu a podkladu), prevedieme montáž výstúžnej hydroizolačnej bandáže v spojoch, vodorovná, zvislá plocha (stena / podlaha), prestupujúce konštrukcie (zábradlia, stĺpy, kotviace prvky), plechové lišty, balkonové profily - na takto pripravený podklad aplikujeme hydroizolačnú membránu TopPur zubovým hladítkom s trojuholníkovým zubom, výška zubu 3 mm a po celkovej aplikácii hydroizolácie, prevedieme odvzdušnenie odvzdušňovacím valčkom - po zaschnutí hydroizolácie (cca po 6 - 12 h, v závislosti na teplote vzduchu a podkladu), prevádzame aplikáciu povrchu TopStone podľa manuálu.

Nosným prvkom TopStone Balkón Systému je TopLayer

Použitie:

 • veľmi atraktívny materiál pre svoju všestrannosť použitia.
 • vytvorenie spádovej vrstvy v min.sklone 1,5% pomocou TopLayer.
 • pokládka prefabrikovaných panelov, tieto sa pokladajú do tmelu TopFiller
 • po aplikácií penetrácie TopFix je nutné bandážovanie spojov, dilatácií, odkvapových profilov, prestupov apod.
 • penetrácia TopFix je podľa nasákavosti podkladu a jeho veku aplikovaná i pod TopLayer.
 • zásyp kamenných, tehlových klenbí pri rekonštrukciách
 • rekonštrukcie drevených trámových stropov, stropné a podlahové konštrukcie
 • tepelne izolačný zásyp v podkrovnom priestore – pochôdzie, čistiteľný
 • tepelne izolačný násyp – jednoplášťová strecha
 • SDK, drevotriesková podlaha – podsyp, zásyp zemných a mostných konštrukcií
 • odľahčovací nosný podsyp ciest a diaľnic, vegetačné strechy


Funkcie, výhody:

 • chemicky stály, mrazuvzdorný, malá objemová hmotnosť 200 - 500 kg/m – 12x ľahčia než betón
 • rychlá aplikácia, trieda reakcie na oheň A2, pohlcuje rázy, netrieštivý
 • odolnosť proti hlodavcom a plesniam, odpadá mokrý proces pri pokládke – skrátená doba aplikácie
 • systémové riešenie
 • možnosť pokládky prefabrikovaných dielov na typizovaný rozmer balkónu
 • možnosť pokládky namiešanej zmesi TopLayer v rôznych rozmeroch a hrúbkach  podľa podkladu